Savjet roditelja

Savjet roditelja u „Akademiji Spars Realway“ je formiran i organizovan kako bi roditelji, koji najbolje poznaju potrebe svoje djece, bili uključeni u sam proces rada sa njima.

Uloga roditelja u sportskom odgoju mora biti višestruka i djeca trebaju imati u roditeljima oslonac i podršku, a klub partnere koji su spremni da prate njihovo odrastanje na sportskom terenu bez obzira da li će krajnji ishod biti vrhunska karijera ili će bavljenje sportom ostati u granicama amaterskog ili reakreativnog bavljenja.

U svrhu ostvarenja navedenog, u okviru Savjeta roditelja se formiraju slijedeći Timovi:

1. STRUČNI TIM – u kojem će biti roditelji koji su trenirali košarku, bili treneri i imaju interes da pomognu u radu stručnim koodinatorima.

2. ZDRAVSTVENI TIM - u kojem će biti roditelji koji su zdravstvene struke i koji se žele posvetiti zdravstvenom statusu naše djece.

3. PROJEKTNI TIM - u kojem će biti roditelji koji imaju iskustva u pisanju projekata i apliciranja prema javnim, privatnim, domaćim i stranim institucijama i fondovima u cilju apliciranja na javne pozive sa projektima Škole.

4. DRUŠTVENI TIM – u kojem će biti roditelji koji mogu pomoći u realizaciji programa društvenog života kojeg želimo aktivirati u narednom periodu (tačka 4)

5. MARKETING TIM – i kojem žele biti roditelji koji mogu svojim poznanstvima iz privatnog i poslovnog okruženja doprinjeti pronalasku sponzora za Školu košarke kako bi se mogle finansirati aktivnosti

Roditelji iz Savjeta roditelja se opredjeljuju se za članstvo u Timu u kojem mogu dati svoj doprinos i imati svoju ulogu u Timu.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com