Sa radom počela još dva punkta škole košarke

 Škola košarke SPARS

 Druga Osnovna škola i OŠ "Amer Ćenanović"

 Hrasnica i Butmir

Sa radom počela su još dva punkta škole košarke SPARS i to Druga Osnovna škola i OŠ "Amer Ćenanović".

 

Termini u Drugoj Osnovnoj školi su:

- subota 09:00-10:30h

- nedjelja 09:00-10:30h

Trener: Bakija Armin
Kontakt telefon: 062/978-454

 

Termini u OŠ "Amer Ćenanović" su:

- ponedjeljak 17:15-18:45h

- četvrtak 18:30-20:00h

Trener: Mulaosmanović Semir
Kontakt telefon: 061/539-745

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Facebook Fan page