Izmjena termina SPARS škole košarke

 Izmjena termina SPARS škole košarke

 

Sve informacije o nastavku trenažnog procesa u drugom polugodištu možete kontaktirati SPARS trenere. U nastavku teksta su termini održavanja treniga.

RASPORED TRENINGA SPARS ŠKOLE KOŠARKE ZA SEZONU 2017/18

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “SABURINA”

Termini treninga:

- Ponedjeljak: 15:30 - 17:00h

- Četvrtak: 15:30 - 17:30h

Trener: Opardija Seldin

Kontakt telefon: 061/697-312

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"

Termini treninga:

- Utorak: 14:30 - 16:00

- Četvrtak: 17:30 - 19:00

Trener: Opardija Seldin, Delić Dino

Kontakt telefon: 061/697-312, 061/538-930

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “MEHMET-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK”

Termini treninga:

- Utorak: 17:30 - 19:00h

- Četvrtak: 17:30 - 19:00h

Trener: Pešto Sead

Kontakt telefon: 061/219-229

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “GRBAVICA I” i OŠ "Grbavica II" - NAJMLAĐA GENERACIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 18:00 - 19:00h      OŠ "Grbavica I"

- Subota: 11:00 - 12:00h       OŠ "Grbavica II"

Trener: Trnka Mirza

Kontakt telefon: 061/215-213

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “GRBAVICA I” i OŠ "Grbavica II" - SREDNJA GENERACIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 19:00 - 20:00h  OŠ "Grbavica I"

- Subota: 12:00 - 13:00h   OŠ "Grbavica II"

Trener: Trnka Mirza

Kontakt telefon: 061/215-213

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “GRBAVICA I” i OŠ "Grbavica II" - NAJSTARIJA GENERACIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 20:00 - 21:00h      OŠ "Grbavica I"

- Subota: 13:00 - 14:00h       OŠ "Grbavica II"

Trener: Trnka Mirza

Kontakt telefon: 061/215-213

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “HRASNO” - MLAĐI

Termini treninga:

- Srijeda:  19:00 - 20:30h

- Petak:  17:30 - 19:00h

Trener: Seldin Opardija

Kontakt telefon: 061/697-312

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “HRASNO” - STARIJI

Termini treninga:

- Utorak: 20:00 - 21:30h

- Petak: 20:15 - 21:45h

Trener: Medunjanin Mirza

Kontakt telefon: 062/466-486

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"

Termini treninga

- Utorak: 20:00 - 21:30h

- Četvrtak: 20:00 - 21:30h

Trener: Mehić Alen

Kontakt telefon: 061/330-881

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “SKENDER KULENOVIĆ”

Termini treninga:

- Utorak: 20:30 - 22:00h

- Subota: 12:30 - 14:00h

Trener: Pešto Sead

Kontakt telefon: 061/219-229

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ"

Termini treninga:

- Srijeda:  19:15 - 20:45h

- Petak:  18:30 - 20:45h

Trener: Pešto Sead

Kontakt telefon: 061/219-229

SPARS ŠKOLA KOŠARKE - DRUGA OSNOVNA ŠKOLA - HRASNICA

Termini treninga:

- Subota: 09:00 - 10:30h

- Nedjelja: 09:00 - 10:30h

Trener: Bakija Armin

Kontakt telefon: 062/978-454

SPARS ŠKOLA KOŠARKE - TREĆA OSNOVNA ŠKOLA - ILIDŽA

Termini treninga:

- Ponedjeljak: 19:15 - 20:45h

- Srijeda: 19:00 - 20:30h

Trener: Mulaosmanović Semir

Kontakt telefon: 061/539-745

SPARS ŠKOLA KOŠARKE - PETA OSNOVNA ŠKOLA - SOKOLOVIĆ KOLONIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 19:00 - 20:30h

- Petak: 19:00 - 20:30h

Trener: Bakija Armin

Kontakt telefon: 062/978-454

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "AMER ĆENANOVIĆ" - BUTMIR

Termini treninga:

- Ponedjeljak: 17:15 - 18:45h

- Četvrtak: 18:30 - 20:00h

Trener: Mulaosmanović Semir

Kontakt telefon: 061/539-745

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "ČENGIĆ VILA I"

Termini treninga:

- Ponedjeljak:

Mlađi:  18:00 - 19:00h

Stariji:  19:00 - 20:00h

- Petak:

Mlađi:  18:00 - 19:00h

Stariji:  19:00 - 20:00h

Trener: Mehić Alen

Kontakt telefon: 061/330-881

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "GRBAVICA I"

Termini treninga:

- Ponedjeljak: 17:30 - 18:00h

- Petak: 19:00 - 20:30h

Trener: Plakalo Mirza

Kontakt telefon: 061/803-772

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Facebook Fan page