OŠ "Amer Ćenanović"

Punkt: OŠ "Amer Ćenanović"

Trener: Semir Mulaosmanović

Telefon: 061/539-745

Članovi: Tahirović Ervin, Alibegović Ibrahim, Banda Ahmedin, Ožegović Nedim, Dedić Rijad, Džanović Adi, Mujanović Elmir, Jašić Maid, Selak Sijad, Osmanović Muvad, Hodžić Danial, Tahirović Aldin, Selmanović Elmir, Krajina Faris i Mehmedspahić Abdulah.

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Facebook Fan page