OŠ "Ćamil Sijarić"

Punkt: OŠ "Ćamil Sijarić"

Trener: Sead Pešto

Telefon: 091/219-229

Članovi: Klino Enedin, Kršo Arslan, Zuban Harun, Biberović Emin, Biberović Eman, Tanović Ajdin, Bender Dobarčić Tin, Džafo Anur, Huseini Hamza, Subašić Aldin, Šahinagić Benjamin, Voloder Tarik, Ohranović Dani, Raljić Filip, Grabovica Amir, Murhuz Emir, Buljubašić Nuh, Pešto Emin, Kapetanović Midhat, Jejina Adin, Arnautović Damir, Omerović Adin, Turulja Davud, Hadžibegić Muhamed, Oruč Tukić Danis i Mihaljčić Dragan.

Print