Sportska Akademija Spars vrši upis novih članova

OŠ "Grbavica I"

Punkt: OŠ "Grbavica I" - Stariji

Trener: Seldin Opardija

Telefon: 061/697-312

Članovi: Avdibegović Hamza, Čalkić Rijad, Čoković Mirsad, Fajfrić Zenit, Hodžić Ismail, Hadžiselimović Enid, Hukić Ermin, Jerlagić Afan, Kulenović Alan, Karić Mak, Kurtanović Tarik, Mehić Ali Fatih, Nekić Benja, Osmanagić Rijad, Pašić Tarik, Salihović Ahmed, Serdarević Kerim, Sijarić Sofian, Tabaković Đan, Toholj Ensar, Velić Rijad i Zambakovic Harun.

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com