Sportska Akademija Spars vrši upis novih članova

Pismo roditeljima - Organizacija Škole, 15.03.2016. godine

Sarajevo, 15.03.2016. godine 

Broj: 01-ŠK-R /16

n/r Roditelji polaznika škole košarke OKK SPARS

Predmet: Informacije o aktivnostima u školi košarke OKK SPARS za period mart – juni 2016.

Poštovani roditelji,

U ime menadžmenta OKK SPARS i trenerskog tima škole košarke želimo da Vas pozdravimo i upoznamo sa planiranim aktivnostima u školi košarke za naredni peiod mart – juni 2016. godine. 

U želji da se rad škole košarke podigne na veći nivo i da se napravi čvršća povezanost sa polaznicima i njihovim roditeljima, osmislili smo plan  aktivnosti koji ima sportski, edukativni i zabavni karakter. Svaki mjesec će imati svoj motivacioni zadatak u kojem učestvuju svi polaznici/članovi ekipa unutar škole. Najbolji će biti nagrađeni i proglašeni pobjednicima mjeseca.

Mjesec mart ima zadatak: Biti redovan na treninzima – Najredovniji će na kraju mjeseca dobiti poklon majicu sa svojim imenom. Ovaj zadatak će trajati i naredna tri mjeseca.

Mjesec april ima zadatak: Dovedi druga – Polaznik koji dovede 2 druga koji će postati novi članovi škole košarke, ima besplatnu članarinu za taj mjesec. Ovaj zadatake će trajati i naredna dva mjeseca.

Mjesec maj ima zadatak: Biti najbolji – Svaki trening u završnom dijelu će imati serije slobodnih bacanja – poeni će se upisivati na posebnim listama i treneri će na kraju mjeseca maja proglasiti najbolje u grupama. Pobjednici će biti nagrađeni SPARS PAKETIMA ( čaša, olovka, privjesak, blok)

Mjesec juni ima zadatak: Biti dobar primjer – Treneri će na kraju svakog treninga ocjeniti najboljeg pojedinca na treningu. Polaznik koji bude najviše imao najboljih ocjena bit će proglašen kao pobjednik. Pobjednici svih ekipa unutar škole košarke će biti u timu za ALL - STAR UTAKMICU koja će biti organizirana na kraju mjeseca a prije odlaska na ljetnji kamp ZAOSTROG 2016.

Pored aktivnosti za polaznike/članove planirali smo i dvije aktivnosti u koje želimo uključiti i roditelje. Prva aktivnost je planirana za mjesec april  pod nazivom Fany SPARS DAY. Osmislili smo igre u koje će biti uključeni i djeca i roditelji koji se prijave za takmičenje. Cilj je zajedničko druženje i upoznavanje kroz igru i zabavu.  Druga aktivnost je zajednički trening svih škola košarke pod nazivom Energy SPARS DAY, planirana za mjesec maj, na koji ćemo pozvati roditelje da svojim prisustvom podrže rad svoje djece i Kluba i da zajedno uživamo u pokaznom treningu. O datumima planiranih aktivnosti blagovremeno ćemo Vas obavjestiti.                                                                                                                          Navedene aktivnosti su prateći sadržaji SPARS INTERNE LIGE (SIL) u kojoj su odigrana 3 kola a planirano je ukupno 11 kola najmanje. Rasporedom je predviđeno da se SIL održava svakih 15 dana a u dane vikenda kada se ne igra SIL planirat će se odigravanje utakmica sa prijateljskim klubovima iz Zenice, Mostara, Tuzle i drugih gradova.

 

Dinamika tih susreta je predvidila da se jednog vikenda napravi gostovanje a narednog da budemo domačini i kroz zajedničke susrete i druženja razvijamo sportski duh koji se njeguje u školi košarke. Za roditelje smo planirali i aktivnost Otvorena vrata Kluba u dane kada se odigrava SIL u Skenderiji. U terminu od 12:00 – 16:00 sati roditelji mogu doći u prostorije Klub da se upoznaju sa radom Kluba, da dobiju informacije o djetetu, o ekipi u kojoj djete trenira, ali i savjete i upute u skladu sa iskazanim potrebama i interesima roditelja. U navedenom vremenu u Klubu će biti treneri škole košarke, voditelj škole a prema potrebi i članovi uprave Kluba uz Vašu najavu da želite imati razgovor. Ovo je način da se roditeljima koji pokažu interes da uspostave bližu i neposredniju komunikaciju sa trenerima ili članovima menadžmenta Kluba,  obezbjedi termin, vrijeme i mjesto u kojem mogu iskazani interes za razgovorom i realizirati u klupskim prostorijama.

Na kraju Vas želimo informisati o ljetnjem Kampu ZAOSTROG 2016. koji 11. put organizira OKK SPARS. Od ove godine kamp će imati nešto drugačiji  koncept obogačen i novim sadržajima koji će zajedno sa treninzima košarke i plivanja biti osmišljeni u programu koji će realizirati treneri iz škole košarke, profesori sporta i tjelesnog odgoja i profesori engleskog jezika. Djeca mogu očekivati druženje, zabavu i edukaciju a sve kroz košarkašku igru, takmičenje i sportsko nadmetanje. Roditeljima želimo prenjeti poruku da mogu biti sigurni da će djeca imati potpunu pažnju i brigu tokom trajanja Kampa i da će iskustvo stečeno u Kampu sigurno doprinjeti u razvoju njihove ličnosti, osnaživanju njihove individualnosti i osamostaljenju koje pozitivno utiče na psihofizički razvoj i status djeteta.  Naša želja je da roditelji budu bezbrižni u donošenju odluke da prijave djecu za učešće u Kampu i sigurni u Klub da će opravdati ukazano povjerenje  i djeci pružiti nezaboravne trenutke Kampa ZAOSTROG 2016.

Na web stranici kluba www.kkspars.comu rubrici Škola košarke bit će postavljene sve informacije o navedenim planiranim aktivnostima za mjesec mart – juni sa uputama, objašnjenjem i načinom prijave za svaku navedenu aktivnost koja se planira realizirati. Bit će objavljen i raspored sa terminima svih navedenih aktivnosti. Na stranici je postavlejn link ZAOSTROG 2016 na kojem se nalazi letak sa uputama za Kamp. Na istom linku bit će postavljene i informacije o organizaciji, sadržajima, planiranim aktivnostima, upute za djecu, upute za roditelje i sve ostalo što se bude odnosilo na Kamp. Roditelje molimo da prate informacije na web stranici a mi ćemo se pored tog načina informisanja potruditi da informacije i upute dobivate i pismenim putem kako bi organizacija bila uspješnija a put dolaska informacija do roditelja što sigurniji.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno možete kontaktirati trenere ekipa unutar škole košarke a ispred menadžmenta možete kontaktirati doc.dr. Amru Tuzović na broj mob. 061225299.                                                      

Nadamo da ćete pružiti podršku navedenim aktivnostima koja nam je neophodna kako bi kompletna organizacija bila uspješna i kako bi svi zajedno unaprijedili dosadašnji rad i napravili jedan korak više ka uspješnijoj organizaciji u kojoj Vi, kao roditelji, zauzimate posebno mjesto.

Menadžment OKK SPARS 

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Facebook Fan page