Misija i vizija

Vizija „Akademije Spars“ je postati najbolja akademija, koja se pored košarkaškog bavi i ostalim sportovima, na području Bosne i Hercegovine, koja djeci različitih uzrasta pruža kvalitetne uslove za rad i trenažni proces uz maksimalnu posvećenost sportskih radnika, manifestacije edukativnog karaktera koje će doprinijeti poboljšanju njihovih psiho-fizičkih sposobnosti i socijalizaciji.

Misija „Akademije Spars“ je omogućiti najsavremenije uslove za trening i bavljenje sportom svakom djetetu i pravilno ga usmjeravati da kroz rad, red i disciplinu postignu izvanredne rezultate u izgradnji svoje profesionalne karijere.

Ciljevi i zadaci

Programski ciljevi „Akademije Spars“ su:

1. Organizacija, razvoj, unapređenje i popularizacija sportske aktivnosti iz oblasti košarkaškog sporta i ostalih vrsta sportova;

2. Okupljanje djece i omladine radi aktivnog bavljenja košarkom i drugim sportovima za koje postoji interes;

3. Rad na pravilnom odgoju i razvoju djece;

4. Selekcija djece za vrhunski sport ;

5. Rad sa roditeljima i razvoj sportske karijere;

6. Razvoj socijalnih dimenzija kroz prateće sportske aktivnosti;

7. Edukacija djece, roditelja i školskog okruženja;

8. Organizovanje takmičenja i kampova, sportskog, vaspitnog, rekreativnog i zabavnog karaktera;

9. Organizacija kurseva u skladu sa potrebama programskih sadržaja ;

10. Unaprjeđenje sporta i sportskog sistema u BiH preko workshop-ova, seminara, edukacija;

11. Razvijanje inkluzivnih modela u sportu;

12. Umrežavanje sa drugim sportskim akademijama u cilju jačanja sportskih prioriteta;

13. Stvaranje okruženja uže i šire lokalne zajednice za razvoj svijesti o sportskom odgoju;

14. Razvoj sistema podrške u razvoju sportske akademije;

15. Razvoj partnerskih odnosa sa sportskim ekipama u klasi vrhunskog sporta.

Menadžment

U pripremi.

Stručni odbor

Opardija Seldin, kontakt tel. +387 61 697-312

Pešto Sead, kontakt tel. +387 61 219-229

Trnka Mirza, kontakt tel. +387 61 215-213

Savjet roditelja

Savjet roditelja u „Akademiji Spars“ je formiran i organizovan kako bi roditelji, koji najbolje poznaju potrebe svoje djece, bili uključeni u sam proces rada sa njima.

Uloga roditelja u sportskom odgoju mora biti višestruka i djeca trebaju imati u roditeljima oslonac i podršku, a klub partnere koji su spremni da prate njihovo odrastanje na sportskom terenu bez obzira da li će krajnji ishod biti vrhunska karijera ili će bavljenje sportom ostati u granicama amaterskog ili reakreativnog bavljenja.

U svrhu ostvarenja navedenog, u okviru Savjeta roditelja se formiraju slijedeći Timovi:

1. STRUČNI TIM – u kojem će biti roditelji koji su trenirali košarku, bili treneri i imaju interes da pomognu u radu stručnim koodinatorima.

2. ZDRAVSTVENI TIM – u kojem će biti roditelji koji su zdravstvene struke i koji se žele posvetiti zdravstvenom statusu naše djece.

3. PROJEKTNI TIM – u kojem će biti roditelji koji imaju iskustva u pisanju projekata i apliciranja prema javnim, privatnim, domaćim i stranim institucijama i fondovima u cilju apliciranja na javne pozive sa projektima Škole.

4. DRUŠTVENI TIM – u kojem će biti roditelji koji mogu pomoći u realizaciji programa društvenog života kojeg želimo aktivirati u narednom periodu (tačka 4)

5. MARKETING TIM – u kojem žele biti roditelji koji mogu svojim poznanstvima iz privatnog i poslovnog okruženja doprinjeti pronalasku sponzora za Školu košarke kako bi se mogle finansirati aktivnosti

Roditelji iz Savjeta roditelja se opredjeljuju se za članstvo u Timu u kojem mogu dati svoj doprinos i imati svoju ulogu u Timu.

WOULD YOU LIKE TO JOIN OUR SOCCER CLUB?

Zvornička 23,
71000 Sarajevo, SD "Goran Čengić"
Bosna i Hercegovina

Instagram

Facebook

There are no objects in this facebook feed.

Sva prava pridržana © OKK Spars Ilidža / Web Absolute Group 2021